Dates

10.6 @ Madrid- Costello Club 12h (de la noche) Ballantine’s True Music Festival. Comprar entradas

CHINA TOUR 2017

6.7 @ Beijing- DDC.
7.7 @ Tianjin- Blue Map.
9.7 @ Shijiazhuang- Hongtang.
11.7 @ Zhengzhou- 7 Livehouse.
12.7 @ Xi’an- Midie Livehouse.
14.7 @ Chengdu- Green Wall.
15.7 @ Chongqing- Nuts.
16.7 @ Wuhan- 173.
18.7 @ Changsha- Red.
20.7 @ Guangzhou- Tunion.
21.7 @ Dongguan- Hongtangguan.
22.7 @ Shenzhen- Hongtangguan.
23.7 @ Xiamen- Reallive.
25.7 @ Ningbo- CMK.
26.7 @ Wuxi- Huosai.
28.7 @ Hangzhou- Mao.
29.7 @ Nanjing- Ola.
30.7 @ Shanghai- Yuyingtang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s